METAL - PLAST ŚLIWICE SŁAWOMIR FREJ | Topolowa 79, 55-093 Śliwice | tel: 663 374 529
5c812cc291bb1_o_full

LGD Dobra Widawa

Firma „METAL-PLAST Śliwice” powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udzielonemu w ramach przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze Stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich. Stowarzyszenie działa na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. LGD Dobra Widawa zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego.

 LGD to przede wszystkim ludzie, którzy przy wykorzystaniu potencjału zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru, chcą działać na rzecz rozwoju i promocji własnego regionu, tworząc lepsze warunki do życia wszystkich jego mieszkańców.

Zadaniem LGD jest łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności związanej z działaniem na rzecz obszaru gmin członkowskich oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju tego obszaru.

 Na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Dobra Widawa prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowanie i rozwijania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury, projektów grantowych realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe. Na wsparcie dla obszaru gmin Partnerstwa Dobra Widawa przeznaczonych zostało 14 000 000 zł.

Informacje o Dobra Widawa: www.dobrawidawa.pl